Klub Sony
Z myślą o Tobie stworzyliśmy miejsce, w którym możesz czerpać jeszcze więcej radości z produktów marki Sony.
W Klubie Sony spotykają się ludzie, którzy cenią profesjonalną obsługę.

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie strony internetowej klubsony.pl, przy czym pojęcie Usługodawcy oznacza SC Electronics.

§ 2
Usługodawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.


II. Dane osobowe

§ 3
1.    Uczestnik w celu zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest wydanie Karty Klubu Sony oraz korzystanie z przywilejów oferowanych Uczestnikowi dzięki posiadanej karcie oraz w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej klubsony.pl musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2.    Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika, w tym za pośrednictwem strony internetowej klubsony.pl. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3.    Wszelkie dane osobowe, które Uczestnik wprowadzi do formularza służącego do zalogowania się na stronie internetowej klubsony.pl, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4
1.    Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2.    Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3.    Usługodawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting strony internetowej klubsony.pl lub danych dla Usługodawcy, zajmujące się bezpieczeństwem tej strony, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi analitycznych, operatorzy płatności, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach sklepu internetowego scentre.pl, Partnerzy Usługodawcy, czyli podmioty o których mowa w § 1 lit. f Regulaminu sklepu internetowego scentre.pl, organy państwowe, samorządowe oraz inne urzędy.

§ 5
1.    Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.    Uczestnik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a)    na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b)    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Uczestnika.

§ 6
1.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług związanych z założeniem Karty Klubu Sony i korzystania z oferowanych przez Administratora przywilejów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej klubsony.pl.
2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu usług, towarów oraz samego Usługodawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Uczestnika oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

§ 7
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Uczestnika przez Usługodawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Uczestnika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą także przetwarzane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Usługodawcę lub wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Uczestnika z Usługodawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Uczestnika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8
Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


III. Pliki cookies

§ 9
1.    Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Uczestnika, które mogą być następnie odczytywane przez Usługodawcę.
2.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości strony internetowej klubsony.pl do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Uczestnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    utrzymania sesji Uczestnika, dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie strony internetowej klubsony.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
c)    dostosowania zawartości newslettera do preferencji Uczestnika;
d)    wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie internetowej klubsony.pl ;
e)    marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Uczestnikowi reklam dotyczących sklepu internetowego scentre.pl i Usługodawcy na innych stronach internetowych.
3.    W ramach strony internetowej klubsony.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a)    „sesyjne”  (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b)    „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10
1.    Usługodawca informuje także Uczestników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Uczestnika.
2.    Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Uczestnika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Uczestnik.
3.    Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
o    Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
o    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
o    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
o    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 
§ 11
Usługodawca informuje także Uczestników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Uczestnika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług za pośrednictwem strony internetowej klubsony.pl. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi za pośrednictwem tej strony internetowej. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do strony internetowej klubsony.pl lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Uczestnika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Usługodawcą podmioty trzecie.


IV. Inne

§ 13
Uczestnik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem strony internetowej klubsony.pl anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14
Usługodawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Uczestnik będzie korzystać ze strony internetowej klubsony.pl.

§ 15
1.    W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Usługodawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@scentre.pl .
2.    Polityka znajduje się na stronie https://klubsony.pl/club/page/polityka-prywatnoci-i-plikow-cookies oraz w siedzibie Usługodawcy.

 

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości dotyczące usług i produktów,
skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer infolinii:

0 882 562 597

od pon. do pt.
w godzinach od 9.00 do 17.00

lub pisząc na adres email:
klub@klubsony.pl
W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, związanych z działaniem serwisu,
prosimy o kontakt na adres e-mail:

pomoc@klubsony.pl

od pon. do pt.
w godzinach od 9.00 do 17.00

Administratorem Twoich danych jest SC Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, numer KRS 590142. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.